Du måste vara inloggad för att se dessa sidor

Turer

Obs: Angivna tiderna är tid för losskastning med passagerare.
Besättning ska vara ombord vid tiden för Samling, ca 1 tim före losskastning
Tur nr Datum Samling Kasta loss Förtöj

Beskrivning

Typ

74 lördag 13 juni 2020 13:00:00 14:00 17:00

Bröllop

Privat, Aktiv :
Bröllopstur 3 timmar. Återkommer med detaljer kring resan.

Visa / Anmäl

75 lördag 12 september 2020 10:00:00 11:00 16:00

Motorvagnsklubben

Odef., Aktiv :
Hyrtur med 45-70 passagerare till Långholmen med landstigning för lunch. Prel bokning. Med så stort antal passagerare behövs fler i byssan och fulltaligt på däck. Vi skulle kunna ta resan som säsongsavslut. Återkommer m detaljer.
Sonja
Visa / Anmäl


Copyright 2014, Polstjärnan