Tubläckan Polstjärnan 2017

Arbetet med utskrotning av gamla tuber och demontering av tubändarna har pågått hela hösten 2016 och är nu, 2017-02-18 klart.
Utskrotningen började med bortsvarvning av de två övre radernas utstickande tubändar (12-20 mm) i panngavel och flamugnsgavlar, vi använde en tryckluftdriven rörfräs inhyrd från Tubeck AB.
Nästa moment, avkapning av tuberna invändigt innanför gavlarna, till det använde vi en plasmaskärutrustning.
För att få bort tubändarna från sätena i gavlarna värmde vi dom med svetsbrännare och kunde knacka ur dom när dom kallnat och krympt. Vid besiktning av de utskrotade tuberna konstaterade vi punktkorrosion i olika stadier på de flesta tuberna, i övre raden, en med genombrott, några med 2,5 mm djup, i andra raden något mindre skador men några med 2 mm djup. Kvarvarande tuber i pannan avsynades, vi såg då skador av tillräcklig omfattning för att fatta beslut om att byta samtliga normaltuber, totalt 72 st.
Del av tub SB A7, den som hade skadan vilket ledde till genombrott, skickades för materialanalys till CSI Nordic AB, resultatet visar att materialet stämmer med material och 3.1.B.- certifikat som levererades vid förra omtubningen år 2009.
Utskrotning av resterande tuber utfördes med samma metoder som beskrivits i ovanstående stycke 2.
Frilagda tubsäten i panngavel och flamugnar är nu rengjorda med roterande mässingborste, inspektion efter skador/repor och uppmätning av rundhet i SB och BB panngavel är klara och redovisas i mätprotokoll Tubsäten uppmätning av rundhet och skador.

http://kupicpigulki.pl/maxigra/
Resterande arbeten och frågor innan nya tuber kan monteras:
1 Rengöring av stagtuber, flamugnar, eldrör och pannmantel, metoder?
2 Hur stor avvikelse på rundheten klarar inpressning av nya tuber?
3 Vi har skador/repor/gropar i några tubsäten som vi fattar att vi måste åtgärda, men många som vi gärna vill ha hjälp med att bedöma?
4 Kontroll, bedömning av skador, ev. virvelströmsmätning av stagtuber, någon som har erfarenhet?
5 Inspektion av ovanstående, Inspecta och gärna någon annan som känner sig manad är välkommen att vara med och komma med synpunkter innan vi går vidare med monteringen av nya tuber?
6 Målning av stagtuber? Dampney's Engineered Coatings, Apexior
7 Ska vi smörja ändar/tubsäten med kokt linolja innan vi pressar?
Nya frågor kommer senare.

Leif Hassel Tel. 0730-574496 e-post leif(p)hassel(a)bredband(p)net
Mätprotokoll finns att titta på
SB Panngavel 2017
BB Panngavel 2017
Inspecta Stagtuber
Och detta dokument som pdf om du vill skriva ut det
Tubläckan Polstjärnan 2017

Copyright 2016, Polstjärnan