Du är inte inloggad, besöker som gäst

Events för Polstjärnan

Extra hemsida för Polstjärnan
Här kan du se vilka turer som är planerade och du kan anmäla dig till de turer du vill tjänstgöra på.
För vanliga besättningsmedlemmar:
Anmäl dig till den tur du vill tjänstgöra på. Skriv namn, funktion osv.
Lite senare kan du kolla status. Aktiv betyder att du ska tjänstgöra.
Passiv betyder att du kan åka med som extra personal.

För administratörer:
Du loggar in med användarnamn och lösenord.
Som administratör kan du lägga in turer, ändra status på turer
och ändra status för besättningsmedlemmar.
Sätt status Aktiv eller passiv eller dold.
Om det blir fel så sätt status = Dold eller Passiv så syns inte turen eller besättningsmedlemmen
Turerna visas även på Polstjärnans hemsida, under Skärgårdsturer.
Välkommen ombord !

Copyright 2014, Polstjärnan