Turer

Obs: Angivna tiderna är tid för losskastning med passagerare.
Besättning ska vara ombord vid tiden för Samling, ca 1 tim före losskastning
För att ändra en tur så klickar du på turens nr
Du måste sätta status Aktiv om turen ska synas, annars Dold om du vill ta bort den
Tur nr Datum Samling Kasta loss Förtöj

Beskrivning

Typ


Copyright 2021, Polstjärnan