Admin för Polstjärnan

Extra hemsida för Polstjärnan. Du måste vara inloggad för att hantera anmälningar och turer
Här kan du se vilka turer som är planerade och du kan anmäla dig till de turer du vill tjänstgöra på.
För vanliga besättningsmedlemmar:
Logga in och anmäl dig till de turer du vill tjänstgöra på. Namn är förifyllt, men du måste ange funktion.
För administratörer:
Du loggar in med användarnamn och lösenord.
Som administratör kan du lägga in turer, ändra status på turer, och ändra status för besättningsmedlemmar.
Sätt status Aktiv eller dold. Från början är status = Anmäld
Om det blir fel så sätt status = Dold så syns inte turen eller besättningsmedlemmen
Turerna visas även på Polstjärnans hemsida, under Skärgårdsturer.
Välkommen ombord !

Copyright 2021, Polstjärnan