Dagbok 2023

2023-07-15
Skoghallsådran

Rapport:
Fina bilder på vår Norsälven 1 och dess besättning Leif Hassel, Rickard Andersson och Jonny Hassel på Skoghallsådrans Hamndag.2023-06-06
Sätterholmsfjärden

Rapport:
Idag tisdagen 6 juni 2023, en perfekt sommardag, firade Flottans Män och Ångbåtssällskapet Polstjärnan gemensamt Sveriges Nationaldag med flagghissning och jubileumsbakelse vid vår gemensamma möteslokal Hamnkaptensbostaden vid Våghusbron.
Därefter åkte hela sällskapet ut på en färd med S/S Polstjärnan och efter ankomst grillades hamburgare och korv medan vi lyssnade till skönsjungande trubaduren Anders Stävarby.
Tack alla deltagare för ett fint firande och en trevlig samvaro.2023-05-27
Sätterholmsfjärden

Rapport:
Årets obligatoriska säkerhetstur med alla övningar som tillhör:
- Teorikurs om Transportstyrelsens säkerhetsbestämmelser
- Brandövningar
- Räddningsväst övningar
- Man över bord övningar
- HLR övningar
- Hjärtstartar övningar
- Kontroll och information om livflottarna
- Övning med överlevnadsdräkt
Nu kan vi börja årets seglation
Bild och text Sonja Nordenskjöld2023-04-04
Lambergskajen och Hamnkaptensbostaden

Rapport:
Tisdag 4 april 2023

Babbislagret är bearbetat och klart. Bedömt som ett "Mästerverk". Inte en enda por i ytan!
Leif Hassel med flera.
Motiven bakom takfönstren monterade.
Peter S och Jan N.

⚓⭐⚓

Bild Peter Stålhammar
Bo Wadman Larsson
Text Peter Stålhammar
Sonja Nordenskjöld2023-03-28
Hamnkaptensbostaden

Rapport:
Tisdag 28/3 2023
Efter att Vänerns yta har hållits relativt konstant och låg över de drygt 15 sista åren som en riskreducerande insats mot översvämningar har man nu funnit att detta har haft en del negativa konsekvenser. Sly och annan vegetation har snabbt tagit över och orsakar att fina vikar och stränder nu växer igen samt att detta påverkar och förändrar sjö- och strandfåglarnas beteende negativt. Detsamma gäller Vänerns fiskarter. Människors tillgång till fria strandområden för rekreation inskränks.

För att råda bot mot detta har ansvariga myndigheter runt Vänern kommit överens om en mer ”naturlig” reglering av Vänern dvs ett högre vattenstånd under vår och försommar, och förhoppningar finns att isen ska hjälpa att slipa av stränderna.

Kvällens föredrag handlade om "Nya tappningsstrategin för Vänern samt dess naturmiljö". Vi tackar Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen Värmland som delgav oss bakgrund och förväntningar av denna strategi samt svarade på relaterade frågor.
Bild Peter Stålhammar Sonja Nordenskjöld Text Kjell Landin Sonja Nordenskjöld2023-03-10
Hamnkaptensbostaden

Rapport:

Biblioteket börjar fyllas på av Peter H och Per L. 
Siwert A, Tor L och Bosse WL ser över verksamheten.
Peter S och Siwert A arbetar med renoveringen av Punschverandan.
2023-02-21
Hamnkaptensbostaden

Rapport:

Målningen blev klar igår. Dagens aktiviteter i Hamnkaptensbostaden.
Biblioteket klart för att ladda upp med böcker och annat.
De som jobbat: Peter S, Bosse L, Jan N


 
2023-01-17
Lambergskajen - Arbete

Rapport:

Halvvägs in i första månaden på det nya året är arbeten på kajen fullt igång igen. Vintern är för tillfället lindrig och det går att arbeta utomhus.
Vi har fått tillgång till en ny vedkälla som består av emballagevirke som ska avyttras och vi tar tacksamt emot det. En kompressor ska renoveras och kolvstången till HT-cylindern förbereds för bearbetning av ett externt företag.
Vi har ett viktigt möte med Kommunen förestående och diskuterar kommunikationen i förberedande syfte.


 Copyright 2022, Polstjärnan