Dagbok 2018

2018-04-19
Lambergskajen

Rapport:
Bättre väder för att demontera täckningsställningen kan vi inte få.
Varje läktplanka rensas från spik och lagras till höstens täckning.
Att resa och riva är tidskrävande och tungt för vår besättning. De som klättrar löper risk att ramla ner. Höga höjder och hög ålder går inte bra ihop. Bäst vore att ha ett färdigt tak att lyfta över fartygen men de ekonomiska möjligheter har inte vår förening så vi får se tiden an..ingen vet vad framtiden bär i sitt sköte.
Tingvallas nya flaggstångsknopp är färdig för målning och hyllor monteras i Polstjärnans styrhytt.
Det är lättare att undersöka skrovet från sjösidan när man kommer nära med ekan.
En härlig utefika i solen kompenserar alla bekymmer. Vi har en bra sammanhållning och laganda.

Dokumentation Sonja
Bilder Peter och Sonja2018-04-18
Lambergskajen

Rapport:
Äntligen fri...Polstjärnan tar nya andetag.
Med Horst som arbetsledare för avtäckningen hjälptes vi alla åt att ta ner de tunga presenningarna som har skyddat från snö och is och med förenade krafter och gott samarbete klarade vi av det på några timmar.
Medelåldern bland oss är hög och arbeten av detta slag frestar enormt på allas kroppar men vi hoppas på tillväxt genom yngre entusiaster som kan tänka sig ta över när vi gamla inte orkar.
Vi är ytterst tacksamma för den hjälp vi fick av våra besökare Håkan Sören och Leif. All hjälp är nödvändig ovärderlig och välkommen.
Lusten 6 styrhytt är nästan färdigmålad och kajens nymålade räddningsstege återmonterad.
I maskin är montage av pannans nedre manluckan förberedd och rör är klamrade.
Lastbommens frostpluggar är monterade och spelet som styr vajern till lastbommen är uppsatt.
Frälsarkransen låg i vattnet som säkerhet ifall någon på läkten skulle tappa greppet. Som tur behövdes den inte..Horst är van att klättra.
Norsälven 1 propeller lämnades i Sjötorp för riktning och det var glädjande att se hur fint den nya kajen vid övre bassängen utanför dockan ser ut innan vattnet släpps på till helgen.
Nyskapande med framåtanda ger nytt hopp inför sommarens fartygssäsong.

Dokumentation Sonja
Bilder Tor och Sonja2018-04-15
Lambergskajen

Rapport:
På ÅSP årsmötet i onsdags 11/4 2018 tackade vi vår Horst för lång och trogen tjänst i styrelsen. Horst fortsätter dock som aktiv medlem i föreningen.
Kjell Reidar åker ända från Lillehammar för att hjälpa oss på kajen. Alla arbetsinsatser är uppskattade..vi har så mycket att hinna med innan sommaren och varje hjälpande hand är mer än välkommen.
Marianne S har tvättat alla gardiner till Polstjärnans akterinredning och Siwert och Peter har vattendammsugit Lusten 6 skrov.
I Polstjärnans panna har båda eldrören återställts. Rosterna ligger på plats och murningen är klar.
Polstjärnans styrhytt är klädd med skyddsplast inför målningen av kabeldiken.
En askhink får en ny botten och nedre manluckan till pannan rengörs..målas och får en ny packning.
Grundmålningenen av Lusten 6 nya styrhytt fortsätter och Polstjärnans övre skorsten blir målat i svart.
Räddningsstegen på kajen var i behov av målning och när fler hjälps åt så går det fort.
Vi glädjer oss åt solen..allt arbete blir så mycket lättare och roligare.

Dokumentation Sonja
Bilder Peter och Sonja2018-04-08
Lambergskajen

Rapport:
Värmen ökar och snart sjunker isen.
Lastbommens funktion ses över medan Kajan Eiron kom förbi på en pratstund. Det fejades fibrilt i pannrumment. Sot och damm måste bort. Färskvattensystemet fylls och luftas och den nyrenoverade dörren till inspektörshytten flyter spårlöst in i miljön som om inget hänt.
Nu kan vi äntligen fika ute på kajen vilket ökar vår entusiasm ytterligare.
Lusten 6 nya styrhytt har nu fått sin grundfärg och de nyligen hämtade rosterna monteras in i babords eldrör samt luckramen återmonteras.
Förbindelserör till vattenståndsarmaturen mättes och Polstjärnans ångvisslor gjordes rent och målades.
Jobbet pågår för fullt och ändå återstår mycket..

Dokumentation Sonja
Foto Peter och Sonja2018-03-29
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Solen stiger allt högre och värmer allt mer och det är dags att börja täcka av våra fartyg efter vintervilan. Vi börjar lite försiktigt med Tingvallas styrhytt.
Järnspisen Husqvarna Nr 25 i Polstjärnans byssa genomgår en gedigen murningsrenovering på insidan och inför detta har brännjärn monterats av Olle, Bosse, Leif, Peter, Dennis, Siwert, Horst, Boris och Rickard J.
Tingvallas nya flaggstång får en egentillverkad knopp av svarvad ek.
Polstjärnans övre skorsten tvättas ren från sot inför målning.
Dörrlister till Lusten 6 styrhytt har tagits fram och målning av denna står på agendan.
Kabeldiken ska dölja kabelstammar i Polstjärnans styrhytt.
Olle, Bosse och Peter kuverterade flera hundra inbjudningar och medlemstidningar till våra medlemmar inför Årsmötet.
På styrelsemötet 25/3 18 togs upp Polstjärnans förestående varvsbesök och sommarens aktiviteter i Inre Hamn och resor med våra fartyg.
Vår oersättliga hjälpreda trucken är känslig och behöver noga omsorg i form av konstant service och våra maskinister arbetar ihärdigt flera daga per vecka med att göra maskinen startklar för varvsbesöket. Leif, Anders och Rickard A har återmonterat inredningen till styrbords eldstaden och dragit rör till provtagningskylaren och dessutom murades pannans eldbryggor av Leif och Rickard J.
Göran Eriksson kom på besök.

Vi ökar takten och önskar ALLA en riktig

GLAD PÅSK

Dokumentation
Sonja2018-03-22
Lambergskajen

Rapport:
Murningen av eldbryggorna i Polstjärnans panna är igång och i styrhytten blir kabelstammar osynliggjorda genom kabeldiken.
Tingvallas flaggstång får flera lager färg ända till armeringen inte syns längre och chiefen Leif H svarvar en fin flaggstångsknopp som kronan på verket.
Den stora högen sjöprickar minskade rejält efter ett samlat krafttag av hela manskapet som sågade och klöv.
Vår medlem Kjell Reidar kom hela vägen ända från Norge för att vara behjäplig och utan Horst krafttag att skotta bort de höga snövallarna utanför grinden hade vi aldrig tagit oss in på vår förrådskaj.
Solen levererade de nödvändiga vitaminerna som höll oss igång under arbetsinsatsen och vi är nöjda med resultaten.

Dokumentation
Sonja2018-03-17
Lambergskajen

Rapport:
SÅF Sveriges Ångbåtsförening höll sitt årsmöte i Karlstad lör 17 mars 2018.
Inför mötet kl 14 öppnade vi kajen och välkomnade deltagarna för visning av våra fartyg och vår verksamhet.
Vädret var strålande om än lite iskallt småblåsigt så nära Vänern och just därför var fikastunden med ångbåtsmacka och rykande varmt kaffe ett efterlängtat inslag.
Det var ett intressant möte med ångbåtsentusiaster från hela landet och utbytet av erfarenheter och nya infallsvinklar på att sköta och driva verksamheter med gamla kulturfartyg var enormt.
Vi tackar SÅF medlemmarna för ert besök och tack till alla våra medlemmar som kom till kajen och möjliggjorde denna intressanta träff.

Text Sonja
Bilder Peter Sonja Boris2018-03-15
Lambergskajen

Rapport:
Solen ger oss ny energi och framåtanda inför kommande tunga uppdrag. Vi har ett varvsbesök med Polstjärnan förestående under våren.
I maskin jobbar Leif, Anders, Rickard A och Rickard J med förberedning till murning av eldbryggor i båda eldrören, drifttagning av vattensystem, rördragning för kylvatten till provtagningskylare och i duschen gäller arbeten med avlopp från gråvatten- till septiktank samt lagning av toacisternen som läcker.
Snö- och isröjning, sandning, saltning av kajen samt vedhantering är fortfarande högt prioriterade göromål som utförs i takt med alla andra viktiga arbeten som måste klaras innan vi kan köra igen.
Polstjärnans styrhytt behöver täcklister som döljer elkabelstammar mm och Tingvallas nya flaggstång är under bearbetning.
En tillverkning av behändiga bord för verksamhetens olika behov och användningsområden har påbörjats.
Bosse, Peter, Olle och Leif i vår styrelse hade ett framgångsrikt möte med Kommunen angående föreningens framtida verksamhet.
Efter alla tidigare motgångar kan vi nu återigen se ljust på framtiden.

Dokumentation
Sonja2018-02-23
Lambergskajen

Rapport:
Nu lockar solen ut oss på kajen. Vi törstar efter ljus och värme för att samla krafter inför alla våra tunga uppdrag framöver.
I baracken fortsätter innertakrenoveringen..kajen måste hållas snöfritt och Lusten 6 ingång till propelleraxeln måste skyddstäckas.
Truckbatterierna behöver fyllas på..dieselvärmaren gör allt den orkar för att torka bort fukten i baracken tillsammans med avfuktaren och Norsälven1 koppling till propelleraxeln är under starkt renoveringsbehov.
Den här fina dagen har verkligen uppmuntrat till ett fibrilt utomhusarbete med mycket glädje för hela besättningen.

Dokumentation
Sonja2018-02-22
Kontoret och kajen

Rapport:
Veckans stora händelse var kursen
Att Söka Pengar i regi av ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) med stöd av RAÄ (Riksantikvarieämbetet).
Kursen riktar sig bl a till föreningar som förvaltar kulturarv.
Vår förening ÅSP som är utsedd till Arbetslivsmuseum stod för lokalen och servicen i Hamnkaptensbostaden samt i vårt kontor under hela dagen.
Kursledaren Helena Törnqvist (Arbetslivsintendent på Arbetets Museum) och Emeli Nilsson och Tove Holm som sköter bidragsansökningar på RAÄ var ytterst nöjda och tackade för vår insats. Efter avslutat kurs erbjöd vi en visning av våra fartyg som blev mycket uppskattad. Med följde även Anders Svensson från Gotlandståget som förra året utsågs som Arbetslivsmuseum. Siwert visade runt påTingvalla och Rickard J, Leif och Peter presenterade Polstjärnan.
Horst och Peter presenterade även Harge.
Från ÅSP deltog Olle D, Peter S och Boris W i kursen.
Vi är själva mycket nöjda med hela dagen som har lyft oss på kartan än en gång och vi tackar alla som hjälpte till att möjliggöra denna viktiga händelse.

Text Sonja
Bilder Peter o Sonja2018-02-15
Lambergskajen

Rapport:
Då var det dags att länsa Polstjärnans köl i akterinredningen från oljeblandat vatten och nytillverkade bärjärn för roster provmonterades i styr- och babord eldrören i pannan.
Kompressorn i verkstan krävde en översyn. Även här behövdes vatten tappas ur.
Vir har hur mycket ved som helst på kajen som måste sågas och det är så gott att ställa sig vid järnspisen i verkstan för att tina frusna händer och fötter samt ryggar och knän.
Renoveringen av Lusten 6 motor går framåt. Luftinsugningsluckorna får nya packningar och på Tingvalla förbereds återmonteringen av de nymålade stormluckorna.
...och fargygen och besättningen väntar och väntar på våren och värmen och öppet vatten...

Dokumentation
Sonja2018-02-08
Lambergskajen

Rapport:
Efter ett litet uppehåll är vi online igen..
Leif och Siwert har kört Norsälven1 propelleraxel till Börjes verkstad som mall för nytillverkning.
Vi har haft ett välbesökt styrelsemöte där föreningens framtid och körsäsongen diskuterades och planerades samt ett valberedningsmöte hölls inför ÅSP årsmötet den 11/4 2018.
I maskin håller våra maskinister på med rörarbeten..provtryck av kylare..tillverkning av trämodeller till bärjärn..montering av maskintelegrafen..öppning av durkar i lastrum och akterinredning för åtkomlighet inför översyn inför varvsbesök i maj..kontroll av överbordventil från kondensattank och inställning av pressostat till elhydrofor.
En till dörr har hämtats ur förrådet för att byta den som skadats under inbrottet förra året.
I baracken fortgår arbetet med torkning och avfuktning efter vattenskadan och taket har på nytt säkrats med en stor heltäckande presenning för att förhindra nya fuktskador.
Den allt större solen ger oss nytt hopp inför stundande vår och skeppshunden Kajsa kämpar att komma på benen igen efter en stor operation...

Dokumentation
Sonja
Foton styrelsemöte
Peter2018-01-25
Lambergskajen

Rapport:
Det har stormat igen några dagar och täckningarna behöver kompletteras. Stormen har också blankpolerat isen på kajen och enda avhjälpen är spett och skyffel. I baracken upptäckte vi dessvärre att is och vatten har förstört halva innertaket vilket innebär en omfattande renovering som kommer att kräva arbetsinsatser och material. Om du på något sätt kan bidra att hjälpa oss är du hjärtligt välkommen. Vi jobbar varje tisdag och torsdag på Lambergskajen från kl 10 och valfritt framåt.
Renoveringen av hyttdörren fortsätter. Den är nu fernissad i första omgång och motorrenoveringen av Lusten 6 fortsätter med tillverkning av packningar samt Tingvallageneratorns lagning fortsätter även den.
Kapten Dennis och chief Leif planerar kommande körsäsong samt går igenom den digitala avrapportering av fartygens egenkontroll till Transportstyrelsen.
..och även om vi inte kan förvänta oss våren riktigt än så har i alla fall Horst och Peter provsuttit vår kajbänk när solen skymtade en sekund och de kan med glädje intyga att detta var ytterst hoppingivande...

Dokumentation
Sonja2018-01-19
Lambergskajen

Rapport:
Denna tredje veckan på nya året hände en hel del.
Snöskottningen tar aldrig slut men kajen är vacker i vinterskrud...rimmar bra utan rimfrost..
Bosse Olle och Peter jobbar på kontoret med inredningen.
Tingvallas generator är isärplockad och ska renoveras.
Den nya telegrafhyttdörren slipas och ska spacklas med mahognyspackel.
Vi har dansat ut granen med en ask Aladdin (tyvärr utan trillingnöt) och Kajsa värmer ömma knän och leder.
..och så hände det bara...baracken kom på plats..
Tack vare Byggståls stora mobilkran och den duktige chauffören Tomas hjälp har vi äntligen fått vår nya personalbarack på plats på vår kaj. Vi är ytterst tacksamma för Byggståls hjälp och sponsring.
Nu kan vi äntligen påbörja barackens renovering.

Barackbilder Peter
Övrigt Sonja2018-01-11
Lambergskajen

Rapport:
Vi kan verkligen tala om mjukstart av 2018 nya arbetssäsong och bra är det efter förra årets vedermödor där besättningen verkligen gav järnet under hårt press.
I maskin på Polstjärnan fortsätter jobbet enligt planerna.
På Tingvalla har Siwert monterat ur generatorn.
Hasse renoverar en dörr som ska ersätta den vid fjolårets inbrott sönderslagna dörren till Polstjärnans telegrafhytt.
Bosse o Peter har städat på vårt kontor samt möblerat och hängt upp tavlor så det blir fint till nästa styrelsemöte och Kajsa sussar gott i Tors trygga famn under vår heliga fikastund.

Dokumentation
Sonja2018-01-04
Lambergskajen

Rapport:
Stormen har haft attityd igen och vi får ständigt förstärka täckningen med alla möjliga medel som står till bud - En kapplöpning mot naturens krafter. Just nu står det 1- 0 till oss.
Maskinisterna jobbar med att täta sotskåpsluckorna för bäst möjliga effekt. En glipa på ca 5 mm är oacceptabel och plåtkanterna får justeras med tång för att ligga dikt an mot öppningen.
Maskot Kajsa delar av sig med sin värme o kärlek till besättningen och än så länge känner vi av sardinburkseffekten i vår trånga bod. Vem vet ... vi kanske kommer att sakna denna närhet när vi senare har utökat vår komfortzon i den rymligare baracken...?

Dokumentation
Sonja2018-01-02
Lambergskajen

Rapport:
Efter en välbehövlig vila under Jul och Nyår var det så dags igen att samlas på arbetskajen.
Denna dag ägnades åt baracken som behövde översyn och omsorg.
Några stormvindar hade möblerat om bland presenningarna på taket och åstadkommit en del vattenskador.
En takstol byggdes och avrinningsvinklar skapades. När senare baracken har lyfts på plats innanför staketet ska renoveringen påbörjas.

Dokumentation
Sonja2018-01-01
Vinterkajen

Rapport:
Med detta fina motiv
som symboliserar ett nytt liv
Vill vi önska Er Alla

GOTT SLUT PÅ DET GÅNGNA ÅRET 2017
OCH GOTT NYTT ÅR 2018

Foto
Leif Hassel
Maskinchief


Copyright 2016, Polstjärnan