Dagbok 2019

2019-01-01
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Med dessa vackra bilder tagna av vår besättningsmedlem Hans Hartman vill vi välkomna det nya året 2019 och önska alla våra medlemmar och våra sponsorer, bidragsgivare och alla besökare på hemsidan, facebooksidan och kajen en

GOD FORTSÄTTNING 2019

Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Restauratrisen Sonja


Copyright 2016, Polstjärnan