Ångbåtssällskapet S/S Polstjärnan

Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan är en partipolitisk neutral, ideell förening med syfte att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

Föreningen skall i ideell form vårda och bevara:

  • Lotsångfartyget ”s/s Polstjärnan av Vänern”, byggt 1929 på Lindholmens Varv i Göteborg samt tjänstgjort som Vänerns Seglationsstyrelses tjänstefartyg fram till 1984
  • Bogserfartyget ”m/s Tingvalla”, byggt 1920 på Wennbergs Mekaniska Werkstad i Karlstad, som mellan åren 1947 – 1985, varit Karlstad Hamns isbrytande bogserfartyg.
  • Flottningsbåten ”Norsälven 1” byggd 1946 på Wennbergs Mekaniska Verkstad, och som ägts av Fryksdalens Flottningsförening, för timmerbogsering i Norsälven.
  • Flottningsbåten ”Lusten VI” byggd 1940 på Wennbergs Mekaniska Verkstad, och som ägts av Klarälvens Flottningsförening, för timmerbogsering.

Föreningen skall i kulturhistoriskt intresse bedriva trafik med fartygen. Allt arbete av medlemmar ombord i fartygen och i föreningen är frivilligt och oavlönat.

Föreningens verksamhet:

För att kunna finansiera de fasta kostnader som underhåll av fartygen, försäkringar, hamnplatsavgifter samt uppvärmning vintertid, genomförs under sommaren skärgårdsturer med s/s Polstjärnan för allmänhet och företag.
Styrelsen 2016
Ordförande Bo Larsson
Vice Ordförande Peter Stålhammar
Kassör Olle Dahlström
Sekreterare Boris Wall
Ledamöter Horst Kleinert
Dennis Kingsvik
Henrik Back
Marika Sundström
Siewert Andersson
Suppleanter Rikard Andersson
Jan Karlsson
Anders Linna
Sonja Nordenskjöld
Maj Back

Välkommen ombord !


Copyright 2016, Polstjärnan