Ångbåtssällskapet S/S Polstjärnan

Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan är en ideell förening med syfte att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.
Det betyder också att vi tar hand om gamla hamnkaptensbostaden och bland annat står för deras bibliotek och museum.

Föreningen skall i ideell form vårda och bevara:


Föreningen skall i kulturhistoriskt intresse bedriva trafik med fartygen. Allt arbete av medlemmar ombord i fartygen och i föreningen är frivilligt och oavlönat.

Föreningens verksamhet:

För att kunna finansiera de fasta kostnader som underhåll av fartygen, försäkringar, hamnplatsavgifter samt uppvärmning vintertid, genomförs under sommaren skärgårdsturer med s/s Polstjärnan för allmänhet och företag.

Styrelsen 2023
Ordförande Bo Wadman Larsson
Vice ordförande Peter Hertting
Sekreterare Ingela Bergström
Kassör Tommy Portström
Ledamot Rickard Andersson
Dennis Kingsvik
Peter Stålhammar
Sonja Nordenskjöld
Per Lindén
Suppleant Rickard Jansson
Marika Sundström
Siwert Andersson
Ansvarsområden 2023
Medlemsregistrator Kjell Landin
Post Tommy Portström
Försäljningsansvarig Peter Stålhammar
Rickard Andersson
Däcksansvarig Polstjärnan Peter Stålhammar
Rickard Jansson
Jan Carlsson
Maskinansvarig Polstjärnan Rickard Andersson
Rickard Jansson
Leif Hassel
Däcksansvarig Tingvalla Siwert Andersson
Håkan Rutgersson
Maskinansvarig Tingvalla Siwert Andersson
Norsälven 1 Siwert Andersson
Lusten VI Leif Hassel
Peter Stålhammar
Skydds- & säkerhetsansvarig Dennis Kingsvik
ISM-ansvarig Dennis Kingsvik
Firmatecknare Bo Wadman Larsson,
Tommy Portström
Marknadsgrupp Bo Wadman Larsson
Sonja Nordenskjöld
Horst Kleinert
Byssa Ingela Bergström
Sonja Nordenskjöld
IT-grupp Bo Wadman Larsson
Erik Ruhe
Rickard Andersson
Sonja Nordenskjöld
Ingela Bergström
Sjukvårdslåda, Defibrillator Marika Sundström
Ingela Bergström
Valberedningen Håkan Andersson
Peter Stålhammar
Jan Nilsson
Redaktionskommitté Peter Hertting
Lennart Sjöholm
Lars-Ingvar Shützer
Lars Lindahl
Per Lindén
Bibliotek Per Lindén
Peter Hertting
Husansvarig Kaptensbostaden Peter Stålhammar
Ingela Bergström

Välkommen ombord !


Copyright 2022, Polstjärnan