Rapport från Polstjärnans tur


Startskottet gick för avtäckning Sonja löser knutarna

2019-04-04
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Vecka 14 bjöd på arbetsvänligt väder

Nu är även Polstjärnan avtäckt och däcksarbeten kan påbörja.
Parallellt fortsätter alla andra arbeten på kajen och på Tingvalla.
Träytor på Tingvallas styrhytt renoveras och däcksarbeten pågår med rostnålning och målning.
I baracken spacklas väggarna och fönsterbleck kommer på plats.
Trucken ses över och har fått nya batterier. Kajen städas.
Polstjärnans reservgenerator har provkörts av maskinisterna med gott resultat. Kallelsen till årsmötet är under bearbetning och skickas ut snart.

Våren har bråttom och vi med...

Foto Erik Sonja
Text Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan