Rapport från Polstjärnans tur


Värma o krympa för att lossa.

2017-11-14
Lambergskajen

Rapport:
Vintern gjorde sitt försynta intåg idag tisdagen 14/11 2017.
Ett tunt vitt täcke på kajen och en tunn ishinna runt fargygen vittnar om det oåterkalleliga..
Mycket återstår att färdigställas innan snön lägger sig permanent. I Norsälven 1 tas propelleraxeln ur. Den ska ersättas av en nytillverkad.
I tältet möbleras om för att skapa svängrum runt Lusten 6 nytillverkade styrhytt inför målningen.
I vår nya barack tas den gamla duschen ur för att öppna upp för bättre sittyta nu när vi är fler som jobbar aktivt. Längre fram byts även fönstren ut.
Då vi som många ideella föreningar har begränsade medel hjälps vi åt att bidra med eget material i den mån det finns.
Vi jobbar mot ett gemensamt mål.

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan