Rapport från Polstjärnans tur


Olle o Peter

2017-11-30
Hamnkaptensbostaden

Rapport:
En liten annorlunda vy på oss som annars mest syns i blåställ på kajen..

Idag 30 och sista dagen i november 2017 ägnade vi oss gemensamt åt administrativt arbete på vårt kontor: Utskicket av Julutgåvan

ÅNGTRYCKET

Redaktör Bertil Haag

vår förenings medlemstidning till alla våra medlemmar. Tidningen kan även läsas på vår hemsida

www.polstjarnan.nu

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan