Rapport från Polstjärnans tur


Siwert och Börje diskuterar propelleraxel.

2018-02-08
Lambergskajen

Rapport:
Efter ett litet uppehåll är vi online igen..
Leif och Siwert har kört Norsälven1 propelleraxel till Börjes verkstad som mall för nytillverkning.
Vi har haft ett välbesökt styrelsemöte där föreningens framtid och körsäsongen diskuterades och planerades samt ett valberedningsmöte hölls inför ÅSP årsmötet den 11/4 2018.
I maskin håller våra maskinister på med rörarbeten..provtryck av kylare..tillverkning av trämodeller till bärjärn..montering av maskintelegrafen..öppning av durkar i lastrum och akterinredning för åtkomlighet inför översyn inför varvsbesök i maj..kontroll av överbordventil från kondensattank och inställning av pressostat till elhydrofor.
En till dörr har hämtats ur förrådet för att byta den som skadats under inbrottet förra året.
I baracken fortgår arbetet med torkning och avfuktning efter vattenskadan och taket har på nytt säkrats med en stor heltäckande presenning för att förhindra nya fuktskador.
Den allt större solen ger oss nytt hopp inför stundande vår och skeppshunden Kajsa kämpar att komma på benen igen efter en stor operation...

Dokumentation
Sonja
Foton styrelsemöte
Peter

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan