Rapport från Polstjärnans tur


Helena Törnqvist visas runt på Tingvalla av Siwert.

2018-02-22
Kontoret och kajen

Rapport:
Veckans stora händelse var kursen
Att Söka Pengar i regi av ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd) med stöd av RAÄ (Riksantikvarieämbetet).
Kursen riktar sig bl a till föreningar som förvaltar kulturarv.
Vår förening ÅSP som är utsedd till Arbetslivsmuseum stod för lokalen och servicen i Hamnkaptensbostaden samt i vårt kontor under hela dagen.
Kursledaren Helena Törnqvist (Arbetslivsintendent på Arbetets Museum) och Emeli Nilsson och Tove Holm som sköter bidragsansökningar på RAÄ var ytterst nöjda och tackade för vår insats. Efter avslutat kurs erbjöd vi en visning av våra fartyg som blev mycket uppskattad. Med följde även Anders Svensson från Gotlandståget som förra året utsågs som Arbetslivsmuseum. Siwert visade runt påTingvalla och Rickard J, Leif och Peter presenterade Polstjärnan.
Horst och Peter presenterade även Harge.
Från ÅSP deltog Olle D, Peter S och Boris W i kursen.
Vi är själva mycket nöjda med hela dagen som har lyft oss på kartan än en gång och vi tackar alla som hjälpte till att möjliggöra denna viktiga händelse.

Text Sonja
Bilder Peter o Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan