Rapport från Polstjärnans tur


Leif och pojkarna förbereder murning av eldbryggor.

2018-03-15
Lambergskajen

Rapport:
Solen ger oss ny energi och framåtanda inför kommande tunga uppdrag. Vi har ett varvsbesök med Polstjärnan förestående under våren.
I maskin jobbar Leif, Anders, Rickard A och Rickard J med förberedning till murning av eldbryggor i båda eldrören, drifttagning av vattensystem, rördragning för kylvatten till provtagningskylare och i duschen gäller arbeten med avlopp från gråvatten- till septiktank samt lagning av toacisternen som läcker.
Snö- och isröjning, sandning, saltning av kajen samt vedhantering är fortfarande högt prioriterade göromål som utförs i takt med alla andra viktiga arbeten som måste klaras innan vi kan köra igen.
Polstjärnans styrhytt behöver täcklister som döljer elkabelstammar mm och Tingvallas nya flaggstång är under bearbetning.
En tillverkning av behändiga bord för verksamhetens olika behov och användningsområden har påbörjats.
Bosse, Peter, Olle och Leif i vår styrelse hade ett framgångsrikt möte med Kommunen angående föreningens framtida verksamhet.
Efter alla tidigare motgångar kan vi nu återigen se ljust på framtiden.

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan