Rapport från Polstjärnans tur


Murning av eldbryggor i pannans eldrör.

2018-03-22
Lambergskajen

Rapport:
Murningen av eldbryggorna i Polstjärnans panna är igång och i styrhytten blir kabelstammar osynliggjorda genom kabeldiken.
Tingvallas flaggstång får flera lager färg ända till armeringen inte syns längre och chiefen Leif H svarvar en fin flaggstångsknopp som kronan på verket.
Den stora högen sjöprickar minskade rejält efter ett samlat krafttag av hela manskapet som sågade och klöv.
Vår medlem Kjell Reidar kom hela vägen ända från Norge för att vara behjäplig och utan Horst krafttag att skotta bort de höga snövallarna utanför grinden hade vi aldrig tagit oss in på vår förrådskaj.
Solen levererade de nödvändiga vitaminerna som höll oss igång under arbetsinsatsen och vi är nöjda med resultaten.

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan