Rapport från Polstjärnans tur


Siwert och Peter täcker av Tingvallas styrhytt.

2018-03-29
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Solen stiger allt högre och värmer allt mer och det är dags att börja täcka av våra fartyg efter vintervilan. Vi börjar lite försiktigt med Tingvallas styrhytt.
Järnspisen Husqvarna Nr 25 i Polstjärnans byssa genomgår en gedigen murningsrenovering på insidan och inför detta har brännjärn monterats av Olle, Bosse, Leif, Peter, Dennis, Siwert, Horst, Boris och Rickard J.
Tingvallas nya flaggstång får en egentillverkad knopp av svarvad ek.
Polstjärnans övre skorsten tvättas ren från sot inför målning.
Dörrlister till Lusten 6 styrhytt har tagits fram och målning av denna står på agendan.
Kabeldiken ska dölja kabelstammar i Polstjärnans styrhytt.
Olle, Bosse och Peter kuverterade flera hundra inbjudningar och medlemstidningar till våra medlemmar inför Årsmötet.
På styrelsemötet 25/3 18 togs upp Polstjärnans förestående varvsbesök och sommarens aktiviteter i Inre Hamn och resor med våra fartyg.
Vår oersättliga hjälpreda trucken är känslig och behöver noga omsorg i form av konstant service och våra maskinister arbetar ihärdigt flera daga per vecka med att göra maskinen startklar för varvsbesöket. Leif, Anders och Rickard A har återmonterat inredningen till styrbords eldstaden och dragit rör till provtagningskylaren och dessutom murades pannans eldbryggor av Leif och Rickard J.
Göran Eriksson kom på besök.

Vi ökar takten och önskar ALLA en riktig

GLAD PÅSK

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan