Rapport från Polstjärnans tur


Nöjda kanadensiska gäster

2016-09-01
Kajen vid inre hamn

Rapport:
Ett sällskap av 35 kanadensiska bönder gästade oss på Polsjärnan för att äta räkor mm. Den planerade resan till Gässlingegrunden för att titta på vindkraftverken fick ställas in p g a en tubläcka i maskin som upptäcktes sent kvällen innan.
Efter många telefonsamtal med olika aktörer för att få ut våra gäster på sjön återstod alternativet att äta på fördäck vid kajen. Gästerna åkte buss till Lillängshamnen i Skoghall där de hade bra sikt över vindkraftverken. Vår besättning gjorde sitt yttersta för att få våra gäster att trivas och för att kompensera förlusten av att uppleva sjöresan. Alla var mycket nöjda med vår insats och vi i besättningen fick än en gång bevis på vårt utmärkta sätt att kunna samarbeta speciellt i en sådan krissituation.
En eloge till alla som deltog och gav sitt bästa.

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan