Rapport från Polstjärnans tur


Horst, Leif och Rickard J sätter båda skorstensmärken på plats.

2018-05-03
Lambergskajen

Rapport:
Vi förbereder inför resan till varvet.
De nymålade vackra skorstensmärken sätts på plats och ställningen runt skorstenen monteras ned.
Den renoverade och ommurade järnspisen i byssan eldas försiktigt i intervaller för att undvika sprickbildning i leran.
Akter Suntak tas ned och alla därtillhörande stag och ribbor för bättre åtkomlighet vid varvsarbetet.
Aktertrallen och akterträdäck samt bänkar och hyllor förvaras också i land till efter varvsbesöket.
Stativen smörjs för att lättare kunna lyfta på ventilatorerna och för att kunna vrida dem.
Ett spännande inslag var när Skagern girade runt i vändhacket för att backa till KMW lastkajen där cylindern väntade i lyftkranen.
Vi har aldrig långtråkigt i vår fartygsvärld.

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan