Rapport från Polstjärnans tur


På väg över Vänern

2018-06-10
Trellevarvet - Kållandsö

Rapport:
För att inspektera fartyget och speciellt propelleraxeln så måste vi besöka ett varv och då kunde Trelle-varvet på Kållandsö ta emot oss. Både maskin, byssa och däck hade förberett för detta. Verktyg, byggnadställningar, färg, reservdelar och proviant skulle med.
Vi fick en fin tur över Vänern - Vindstilla och sol. Vi hissade passande signalflaggor.
Väl framme gjorde vi en del småjobb och förberedelser. På måndagen var det dags att docka in.
Roder och propellern är demonterad och Cederwalllsboxen som tätar mot propelleraxeln också. Cederwallsboxboxen skall skickas till Göteborg för renovering. Nu är det klart att dra axeln en bit akterut för att kontrollera slitaget vid lagringen av axeln.

Vi hoppas att axeln skall godkännas av inspektören från Transportstyelsen utan att vi ska behöva demontera hela axeln. Polstjärnan blir kvar på varvet till nästa vecka.

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan