Rapport från Polstjärnans tur


Hasse byter ut en rutten däcksplank mot en ny i ek

2018-10-23
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Många andra arbetsmoment är på gång parallelt med takbygget.
Trädetaljer ses över..lagas..byts ut..slipas och lackas.
När frosten kommer fylls färskvattentankarna på Polstjärnan inför vintern då vi stänger av kommunalvattnet för att förebygga frostskador i ledningarna.
Huvudångledningen i maskin ska inspekteras för sprickbildning och rostangrepp och togs ner.
Polstjärnans panna är tömd och ses över. En termohygrograf mäter luftfuktigheten.
Mellan kajstugan och arbetscontainern skapas avställningsmöjligheter.
Tingvallas maskin tömdes på vatten och värmetorkfläkt installerades. Vattentillförsel till Tingvalla stängdes av.
Båda fartygen har slamsugits i kölarna på oljeblandat vatten.
Den nya toastolen på Polstjärnan är installerad och vattenläckaget har upphört.
Vår järnlady Amanda är en oersättlig leverantör av välgörande värme och trivsel i arbetscontainern.
Vi har nog fikat på kajen för sista gången i sol och värme och även Polstjärnans byssa blir för kallt att vistas i varpå vi flyttar tillbaka till vår lilla trånga bod tills kajstugan är inflyttningsklar.
I boden har vi värme och att sitta trångt har vi inga problem med. Det ökar gemenskapen och sammanhållningen.

Text Sonja
Bilder Sonja
Del av bilder anonym fotograf

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan