Rapport från Polstjärnans tur


Peter H slipar axeln och målar detaljer till bogserstag till Lusten 6.

2020-08-27
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Våra grabbar är beundransvärda. Coronapandemin har satt allt på sin spets .. den har satt vår verksamhet i ett totalt oförutsägbart läge särskilt gällande föreningens och verksamhetens överlevnad .. vara eller icke vara. Vi måste börja lägga om kursen .. tänka ut ett annat sätt att kunna fortsätta bedriva verksamheten som t ex musealt där fartygen ligger permanent vid kaj och öppnas för visning med guide. Det är dock den sista utvägen.
Helst av allt vill vi göra det som våra flytande kulturarv är ämnade för .. SEGLA och visa upp våra vackra skepp när vi tar ut våra passagerare på Sveriges största insjö.
Vi hoppas så innerligt att pandemin har planat ut till nästa sommar så att vi kan köra Polstjärnan på försommaren för att få en del av inkomsten som tillsammans med det coronabidraget vi hoppas få av kommunen ska täcka varvsbesökets kostnad .. ett besök som krävs för ett fortsatt passagerarcertifikat för framtiden.
Därför släpper vår besättningen inte taget utan jobbar ännu mer intensivt trots oviss utgång men med fortsättning som mål.
En eloge till alla er som jobbar på kajen
Text Sonja
Bilder Peter


Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan