Rapport från Polstjärnans tur


En svår manöver att ta sig fram på en trång kaj.

2021-06-17
Lambergskajen Arbete

Rapport:
Maskiner underlättar arbetet enormt för oss. Med hjälp av skyliften kan man lätt och snabbt utföra diverse farliga och svåra arbeten. Ett tack till Bygg-stål!

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan