Rapport från Polstjärnans tur


Siwert jobbar med kajlykta Nr. 2.

2021-09-28
Lambergskajen, arbete

Rapport:

Vår kaj blir upplyst med fyra lyktor
Lykta 2 sätts upp och kajstugans entré får en anständig trappstege som ersätter den provisoriska lastpallstrappan som visserligen fyllde sin funktion tillfredställande men inte var så estetiskt tilltalande. 
Locket skall läggas på skorstenen som skydd mot regn och snö.
Vi tackar våra uppfinnare och konstruktörer som tillverkar allt av befintligt material för att hålla kostnaderna nere för vår ideella förening och för att uppfylla klimatkraven i den mån vi kan.


 


Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan