Rapport från Polstjärnans tur


Vad ska jag göra idag?

2022-01-11
Lambergskajen, arbete

Rapport:

Vårt nya ångbåtsår börjar med en uppvaktning av en aktiv medlem tillika besättningsman Bo Gustafssons 80 årsdag 10 jan 2022. Och Bo bjöd hela gänget på tårta!
Ångbåtssällskapet Polstjärnan gratulerar hjärtligast.
Men trots firandet så var det en del annat arbete att utföra!


Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan