Rapport från Polstjärnans tur


2023-03-28
Hamnkaptensbostaden

Rapport:
Tisdag 28/3 2023
Efter att Vänerns yta har hållits relativt konstant och låg över de drygt 15 sista åren som en riskreducerande insats mot översvämningar har man nu funnit att detta har haft en del negativa konsekvenser. Sly och annan vegetation har snabbt tagit över och orsakar att fina vikar och stränder nu växer igen samt att detta påverkar och förändrar sjö- och strandfåglarnas beteende negativt. Detsamma gäller Vänerns fiskarter. Människors tillgång till fria strandområden för rekreation inskränks.

För att råda bot mot detta har ansvariga myndigheter runt Vänern kommit överens om en mer ”naturlig” reglering av Vänern dvs ett högre vattenstånd under vår och försommar, och förhoppningar finns att isen ska hjälpa att slipa av stränderna.

Kvällens föredrag handlade om "Nya tappningsstrategin för Vänern samt dess naturmiljö". Vi tackar Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen Värmland som delgav oss bakgrund och förväntningar av denna strategi samt svarade på relaterade frågor.
Bild Peter Stålhammar Sonja Nordenskjöld Text Kjell Landin Sonja Nordenskjöld

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan