Rapport från Polstjärnans tur


Slut på Julen

2017-01-17
Vinterkajen

Rapport:
Idag valsade vi ut Julen på vinterkajen och tackade för denna gång. Amanda i verkstadscontainern tuggade i sig granen med välbehag och tackade genom att sprida behaglig värme till mannarna som jobbade.
Lustenbåtens ljudämpare ska iväg på blästring.
Vedhantering och kajstädning fortsätter och likaså materialmärkningen. Arbetsredskap konstrueras och tillverkas av material som finns till hands. Uppfinningsrikedomen är oändlig samt entusiasmen att genomföra ideerna.
Det finns fler block som ska renoveras.
Tingvalla ska få en ny mast. Den gamla trämasten hade ruttnat och den nya tillverkas av järnrör i fler sektioner vilket ökar hållbarheten avsevärt.
Alla tuber är nu avlägsnade i pannan. Det värsta och tyngsta jobbet är gjort. Tack vare vår maskinbesättning som gör allt jobb själva kommer kostnaderna för denna renovering att ligga under smärttröskeln. De gör en otroligt stor och tung insats och vi är ödmjukt tacksamma för detta.

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan