Rapport från Polstjärnans tur


Renslipning av tubinfästningar i flamugnsgaveln.

2017-01-19
Vinterkajen

Rapport:
Maskinisternas enastående arbetsinsats har resulterat i att arbetskostnaderna har kunnat reduceras till en tiondel av vad ett företag hade kostat oss för enbart urtagning av tuberna. Detta är otroligt värdefullt för vårt minst sagt strama budget.
Efter avslutat uppdrag kan den hyrda plasmaskäraren lämnas åter.
I pannugnsgaveln fortsätter renslipning av tubinfästen.
Tingvallas mast tar alltmer form. En krympmuff svetsas på och för att underlätta arbetet har en hjälpanordning med rullhjul tillverkats.
Det är styrhyttens tur för renovering.
Gammalt lack ska skrapas till att börja med.
Tiden går fort och det finns hur mycket som helst att göra.
Alla som är intresserade är så hjärtligt välkomna tisdagar torsdagar och/eller lördagar. Vi jobbar fikar och har roligt. Alla hjälpinsatser är värdefulla.

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan