Rapport från Polstjärnans tur


Luckor till ljuddämparen.

2017-03-09
Lambergskajen

Rapport:
Torsdagen 9/3 hämtade Horst och Peter ljuddämparen och rattstativet till Lusten 6. Detaljerna har varit hos Corronix där de blästrats och sedan grundmålats.
Ljuddämparen hade en del täta kylkanaler som rensats. Det var även en spricka som åtgärdats.
Nu är det bara att ta fram den rätta kulören på täckfärgen, vänta på rätta utetemperaturen och därefter måla. Innan detta kan gängorna rensas för dräneringskran mm. Rattstativet kan målas i containern när kaminen är varm.
Även återmonteringen av kugghjulen och ratt går att göra.

Peter och Horst

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan