Rapport från Polstjärnans tur


Materialåtervinning

2017-04-25
Lambergskajen

Rapport:
Ett parti kasserade pressenningar viks ihop av hela gänget och läggs på lager.
Erik och Tomas monterar kopplingsdosor och kopplar in förstärkaren till högtalaren i styrhytten på Polstjärnan.
Håkan, Peter, Olle, Siwert och Tor installerar räddningsflotten på Tingvalla.
Räddningsvästar inventeras, räknas och omplaceras av Peter, Siwert, Olle, Tor och Håkan.
Vedpallar stuvas om för att bereda plats på kajen för kranbilen som ska lyfta Tingvallas mast. Här hjälps Tor, Peter och Olle åt.
Tingvallamasten har fått sin fina topp samt flagglinan påsatt. Nu väntar vi bara på kranbilen.

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan