Rapport från Polstjärnans tur


Målarställningen måste fästas säkert. Den får inte tippa.

2017-06-27
Lambergskajen

Rapport:
Äntligen fick Tingvalla sitt namn tillbaka.
Första svåra moment var att fästa ställningen på ett säkert sätt.
Andra momentet att få fast schablonen utan glapp och luftbubblor.
Tredje var att rolla och måla med stadig hand och fjärde att dra bort schablonen utan att kladda ut färgen.
Alla höll andan och stod spända som fiolsträngar på kajen under hela processen...och resultatet blev utmärkt. Ett proffs kunde ej har gjort det bättre.
En fikapaus i solen fick ned hjärtfrekvensen efter denna anspänning och alla kände sig nöjda.
De utslitna pressenningarna från varvsarbetet i Sjötorp samt tunnorna med blästringssvfallet kördes till miljöstationen.
Återstår div målningsarbeten på insidan bordgångarna.

Text och bilder
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan