Rapport från Polstjärnans tur


Vackert arbetsväder

2017-10-26
Lambergskajen

Rapport:
Dagen är vacker och temperaturen är lagom för utomhusarbeten.
Leif fyllde färskvatten i Polstjärnans tank inför vintern innan vattnet stängs av.
Kajen förbereds för montering av manskapsboden.
Sefflen är färdignålad och gundmålad. Olle klippte till packningar till Sefflens flåsluckor.
Förrådscontainern rensades för att plocka fram Lusten 6 propelleraxel och stickan för den ställbara propellern som sedan provmonterades.
Tingvalla är vintertäckt och Siwert tömde vattensystemet.
Rolf bilade bort ballastbetong i Lusten 6 akterbotten.
Norsälven flyttades några meter för runtomarbeten under hösten.
Leif preparerade en mellanplåt till Polstjärnans panna och Rickard 1 dammsög i pannskorstenen.
På rasten diskuterades arbeten och problemlösningar och för humor och skratt är det högt i taket trots att boden är för liten..

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan