Rapport från Polstjärnans tur


Horst o Siwert täcker Tingvallas skorsten med lock.

2017-10-31
Lambergskajen

Rapport:
Arbeten intensiveras på kajen trots tilltagande kyla.
Tingvallas skorsten blev täckt med lock.
Polstjärnans och Tingvallas kölar blev tömda på vatten med slamsugningsbilen från Saneringstjänst.
Lusten 6 kölsvin tömdes på betong, rostnålades och grundmålades.
Lyftstroppar sorterades, flåsluckor rensades och nya packningar till dem tillverkades.
Polstjärnans generator lyftes ur för rengörning och översyn.
Skrivpappret byttes i termohygrografen.
I vår nya barack har städning och renovering kommit igång.
Kajen förbereds inför inlyftning av den nya baracken.
Bogseraren Oxen passerade..ett välkommet avbrott..

Dokumentation
Sonja

Obs: Filmer visas från Youtube så det kan komma upp filmer som inte tillhör Polstjärnan
och som vi alltså inte ansvarar för!
Om du vill se filmer i helskärm så klicka på Youtube i nedre hörnet och sedan på Full Screen i nedre hörnet

Copyright 2022, Polstjärnan