Ångbåtssällskapet S/S Polstjärnan

Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan är en ideell förening med syfte att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

Föreningen skall i ideell form vårda och bevara:


Föreningen skall i kulturhistoriskt intresse bedriva trafik med fartygen. Allt arbete av medlemmar ombord i fartygen och i föreningen är frivilligt och oavlönat.

Föreningens verksamhet:

För att kunna finansiera de fasta kostnader som underhåll av fartygen, försäkringar, hamnplatsavgifter samt uppvärmning vintertid, genomförs under sommaren skärgårdsturer med s/s Polstjärnan för allmänhet och företag.
Styrelsen 2020
Ordförande Bo Larsson
Vice Ordförande Peter Stålhammar
Kassör Olle Dahlström
Sekreterare Roterande ansvar
Ledamöter Rickard Andersson
Siwert Andersson
Henrik Back
Dennis Kingsvik
Sonja Nordenskjöld
Marika Sundström
Suppleanter May Back
Jan Carlsson
Rickard Jansson
Anders Linna
Hemsida Erik Ruhe, adjungerad
Valberedning Rickard Jansson
Håkan Andersson
Peter Stålhammar
Ansvarsområden
Post Olle Dahlström
Medlemsregistrator Olle Dahlström
Skydds- och Säkerhetsansvar Dennis Kingsvik
ISM Dennis Kingsvik
Byssa Sonja Nordenskjöld
Polstjärnan maskin Leif Hassel
Anders Linna
Polstjärnan däck Peter Stålhammar
Henrik Back
Jan Carlsson
Tingvalla maskin Siwert Andersson
Tingvalla däck Håkan Rutgersson
Siwert Andersson
Lusten VI Leif Hassel
Peter Stålhammar
Norsälven I Siwert Andersson
Marknadsgrupp Bo Larson
Sonja Nordenskjöld
Horst Kleinert
Rickard Andersson
Facebook Sonja Nordenskjöld
Hemsida Erik Ruhe

Välkommen ombord !


Copyright 2022, Polstjärnan