Ångbåtssällskapet S/S Polstjärnan

Föreningen ÅSP, Ångbåtssällskapet Polstjärnan är en ideell förening med syfte att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

Föreningen skall i ideell form vårda och bevara:


Föreningen skall i kulturhistoriskt intresse bedriva trafik med fartygen. Allt arbete av medlemmar ombord i fartygen och i föreningen är frivilligt och oavlönat.

Föreningens verksamhet:

För att kunna finansiera de fasta kostnader som underhåll av fartygen, försäkringar, hamnplatsavgifter samt uppvärmning vintertid, genomförs under sommaren skärgårdsturer med s/s Polstjärnan för allmänhet och företag.
Styrelsen 2022
Ordförande Bo Wadman Larsson
Vice ordförande Peter Hertting
Sekreterare Roterande, utses på varje möte
Kassör Olle Dahlström
Ledamot Rickard Andersson
Dennis Kingsvik
Peter Stålhammar
Sonja Nordenskjöld
Jan Carlsson
Per Lindén
Tommy Portström
Suppleant Rickard Jansson
Marika Sundström
Siwert Andersson
Ingela Bergström
Ansvarsområden 2022
Medlemsregistrator Kjell Landin
Olle Dahlström
Post Olle Dahlström
Försäljningsansvarig Peter Stålhammar
Rickard Andersson
Däcksansvarig Polstjärnan Peter Stålhammar
Rickard Jansson
Jan Carlsson
Maskinansvarig Polstjärnan Rickard Andersson
Rickard Jansson
Leif Hassel (adjungerad)
Däcksansvarig Tingvalla Siwert Andersson
Håkan Rutgersson
Maskinansvarig Tingvalla Siwert Andersson
Norsälven 1 Siwert Andersson
Lusten VI Leif Hassel
Peter Stålhammar
Skydds- & säkerhetsansvarig Dennis Kingsvik
ISM-ansvarig Dennis Kingsvik
Firmatecknare Bo Wadman Larsson,
Olle Dahlström och
Peter Hertting var för sig
Marknadsgrupp Bo Wadman Larsson
Sonja Nordenskjöld
Horst Kleinert
Festkommitté Ingela Bergström
Byssa Sonja Nordenskjöld
IT-grupp Per Lindén
Rickard Andersson
Daniel Stålhammar
Kjell Landin
Sonja Nordenskjöld ( facebook)
Rickard Jansson ( Instagram)
Sjukvårdslåda, Defibrillator Marika Sundström
Ingela Bergström
Valberedningen Rickard Jansson ( sammankallande)
Håkan Andersson
Sverker Lundgren
Redaktionskommitté Nuvarande redaktionskommitté för Spantrutan
2 vakanser
Bibliotek Vakant
Husansvarig Kaptensbostaden Peter Stålhammar
Ingela Bergström

Välkommen ombord !


Copyright 2022, Polstjärnan